Przedszkole i Szkoła Podstawowa INSPIRACJA

Informacje

Opis INNOWACYJNA EDUKACJA - pierwsza taka Placówka w Polsce.

Intensywne prace modernizacyjne obiektu na siedzibę nowej Szkoły i Przedszkola "INSPIRACJA", trwają od stycznia 2012 r. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny dzieciom obiekt o powierzchni 2000 mkw, z pełnym zapleczem sportowym, to tylko jedna z zalet inwestycji. Największe znaczenie ma jednak idea, która przyświeca temu wyjątkowemu przedsięwzięciu.

?Projekt INSPIRACJA? to pierwszy tego typu projekt edukacyjny w Polsce i Europie, całkowicie innowacyjny, opracowany w pełni przez polskich specjalistów, zrealizowany w oparciu o założenia metodologiczne ????-????? /Lego-Logos?/ i jego Autora, filozofa, Jarosława Marka Spychałę.
?Projekt INSPIRACJA? polega na nauczaniu przedmiotów objętych podstawą programową MEN w sposób zintegrowany z jednoczesnym nauczaniem etyki, filozofii i kreatywności.
Co to oznacza w praktyce? Uczniowie podczas lekcji matematyki czy przyrody będą jednocześnie rozwijać swoje kompetencje w zakresie zdolności do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, uczyć się zasad postępowania etycznego i filozoficznej ciekawości świata.
?Projekt INSPIRACJA? będzie realizowany na zasadach innowacji pedagogicznej, zarejestrowanej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. W pierwszej fazie jego realizacji obejmie nauczanie w grupach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej. W dalszym etapie zostanie rozszerzony o kolejne szczeble nauczania.

\"Projekt INSPIRACJA\" został doceniony ramach Konkursu Otwartego nr 2/POKL/3.3.4/2011, \"Inspirują nas dzieci - innowacyjne nauczanie w Niepublicznym Przedszkolu i Szkole INSPIRACJA na Białołęce\",
oraz w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.1/2011, Priorytet IX PO KL Działania 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?.
Zgodnie ze strategią POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) i założeniami Strategii Rozwoju Edukacji dla województwa mazowieckiego, podstawą przekształcenia i podniesienia poziomu edukacji w Polsce są dobre, innowacyjne i wartościowe programy nauczania. Przyznając grant naszemu Projektowi, doceniono jego wyjątkową wartość dla edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży.
Dzięki dotacjom nasza Placówka m.in. wyposaży Szkołę w pracownię komputerową, sfinansuje zakup tablic interaktywnych oraz wdroży w pełnym zakresie założenia programowe innowacyjnej metodyki ????-?????? /Lego-Logos?/.

Więcej informacji o Projekcie na www.inspiracja-edu.pl
Termin 01.09.2012
Adres WWW www.inspiracja-edu.pl

Mapa

podstrony